De 7 C’s: effectieve inkoop en bedrijfsvoering

Een effectieve overheidsinkoop en bedrijfsvoering met de 7 C’s

Het toepassen van de 7 C’s leidt tot resultaat en voordelen: doelmatiger inkopen, rechtmatigheid wordt als vanzelf gerealiseerd, duurzamere bedrijfsprocessen, een optimalisatie van de bedrijfsvoering, samenwerking tussen de verschillende afdelingen en vaak ontstaat hierdoor budgetruimte. De Europese aanbestedingswet- en -regelgeving is nu eenmaal op de gehele inkoopstroom van toepassing waardoor het past om hiervoor de overheidsorganisatie als een samenwerkend geheel te organiseren.
Rechtmatigheid: voldoen aan de Europese aanbestedingswet- en regelgeving. Doelmatigheid: er wordt “best value” ingekocht en interne processen zijn effectief en efficiënt.

  • Centrale regiefunctie invoeren
  • CPV-codes koppelen aan de inkoopstromen (CPV-analyse)
  • Categoriseren met de ABCD-analyse
  • Contracten en budgetten inventariseren en analyseren (contract- en budgetanalyse)
  • Categoriseren met de Kraljic-matrix
  • Capaciteit beschikbaar stellen
  • Cashen en belonen

Deze cursus heeft het grootste effect als zij “In Company” gegeven wordt en ook de directie en de managementlaag deelneemt. Er is ruimte voor discussie om de inhoud direct te vertalen naar de praktijk. Graag daag ik u en uw organisatie uit om direct actie te nemen. De praktijk bewijst het, de 7 C’s werkt echt!

1-daagse workshop

Prijs en datum op aanvraag