Aanpak en resultaat 3

Meerdere MKB-bedrijven
“We benutten niet optimaal onze eigen mogelijkheden of de mogelijkheden die de leveranciersmarkt ons biedt.”

Aanpak: Het logistieke en inkooptraject is organisatiebreed vormgegeven en getoetst aan de mogelijkheden van de markt. Indien nodig werd de markt ook succesvol uitgedaagd haar grenzen te verleggen om samen nieuwe technische of samenwerkingsmogelijkheden te creeren met als doel een duurzaam en breed gedragen eisen- en wensenpakket. Zowel inkooptechnisch als voor de eigen producten en diensten. De hele levenscyclus van het product of de dienst was hier leidend: van bestelling van grondstoffen, halffabrikaten of onderdelen tot en met levering aan de klant of afstoting van producten voor eigen gebruik.

Resultaat: Wezenlijk lagere Total Cost of Ownership en eenvoudigere logistiek zowel in de supply chain en de eigen organisatie. Betere concurrentiepositie. En niet te vergeten weer of meer winst!

Klik hier voor het volgende praktijkgeval Aanpak en resultaat 4 of ga terug naar de hoofdpagina Praktijkgevallen