Aanpak en resultaat 5

Semi-overheid
“Ons wagenpark verlangt deels uniformiteit en deels diversiteit. Hoe gaan we daarmee om?”

Aanpak: Op de eerste plaats hebben we alle werkvelden vastgesteld die uniformiteit verlangden en vervolgens ook welke diversiteit verlangden, gekoppeld aan de bijbehorende eisen en wensen.

Resultaat: Succesvolle Europese aanbestedingen op het product waarbij we uitkwamen op één leverancier voor de uniforme voertuigen en één voor alle merken voor de diversiteit.

Klik hier voor het volgende praktijkgeval Aanpak en resultaat 6 of ga terug naar de hoofdpagina Praktijkgevallen