Getting things done

Getting Things Done, effectief en met plezier werken

Het efficient en effectief organiseren van uw dagelijkse activiteiten volgens de principes van David Allen. Hoe zorg je er voor dat je op elk moment alleen dat doet wat op dat moment gedaan moet worden. Zonder afgeleid te worden door alle andere zaken die ook nog moeten…..ja, die kunnen gewoon later. Een voor een in de juiste volgorde en zonder afleiding. Dat brengt het plezier terug… en als je met plezier werkt gaat alles als vanzelf.