Publicaties

Mijn persoonlijke publicaties en boek

Publicaties of delen van publicaties mogen, met de bronvermelding “Frank-Jan van Deijck, www.vandeijckawakening.nl” aangevuld met de titel van het desbetreffende blad of via een link naar mijn website, vrij gebruikt worden. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan ontvang ik graag een email van u.

Medio september 2014 gepubliceerd het boek “Briljant Samenwerken”. Wilt u meer informatie over Briljant Samenwerken klik dan hier: Boek Briljant Samenwerken

Facto Magazine
okt. 2010
Samen_een_breed_gedragen_doel_bereiken.pdf

In een project is samenwerken essentieel. Alleen door goed samenspel kan een optimaal resultaat bereikt worden. Dit vraagt om een actieve, respectvolle en volledige deelname van alle betrokkenen. De projectleider is als de diamantslijper die zorgt dat iedereen zijn kwalitieten inzet end at elke fase gezamenlijk wordt doorlopen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de communicatie en de balans in de inbreng van iedereen.

Facto Magazine
sep. 2010
Samen_sterk_in_aanbestedingen.pdf

Een juiste betrokkenheid, tijdige communicatie en besluiten leiden tot een geslaagd project. Een geslaagd project kenmerkt zich door de tevredenheid van de verschillende disciplines tijdens de contractduur en het relatief eenvoudige leveranciersmanagement. De investering in het tijdig starten en inbrengen van capaciteit, kennis en kunde in de projectfase betaalt zich dan ook dubbel en dwars uit in de gebruiksfase!

Deal

 

 

 

De_7Cs_van_een_effectieve_overheidsinkoop.pdf

Door op een gestructureerde wijze uitgaven te analyseren en inkoop te organiseren ontstaat er meer budgetruimte en kunnen goederen en diensten van hogere kwaliteit worden aangeschaft. Daarnaast kan op een optimale wijze worden voldaan en invulling gegeven aan de Europese aanbestedingsregels.

Vragen naar aanleiding van de publicaties kunt u sturen aan info@vandeijckawakening.nl. U ontvangt snel mijn reactie.