Spelenderwijs inzicht, verandering of groei

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg….of… je speelt het Transformatiespel!

Meestal gaat het dagelijks leven zijn gangetje. Soms gaat het even wat minder en wil je inzicht in iets wat je bezig houdt of heb je behoefte aan verandering maar weet je niet precies wat. Het transformatiespel kan je daarin spelenderwijs en laagdrempelig meer duidelijkheid in geven. Een gecertificeerde spelbegeleider zorgt daarbij voor de juiste diepgang.

Wat is het Transformatiespel?

Het Transformatiespel is een laagdrempelig, lichtvoetig doch zeer diepgaand middel om naar jezelf te kijken; je bewust te worden van de manier waarop jij vormgeeft aan je leven en aan je levensomstandigheden. Het spel helpt je om te begrijpen waaróm je dit zo doet, en stelt je in staat om veranderingen aan te brengen. Je ontdekt zowel je sterke kanten en kwaliteiten als je belemmerende patronen en overtuigingen, er worden inzichten aangeboden en je wordt ondersteund in het doorbreken van blokkades en het zien van nieuwe mogelijkheden, zodat je tot verdere persoonlijke groei kunt komen. Bewustwording, zelfontdekking, zelfinzicht en toename van zelfliefde en zelfacceptatie zijn de belangrijkste doelen van het Transformatiespel.

Het spel kan gespeeld worden met twee tot zes spelers, onder begeleiding van één of twee spelbegeleiders. De speeltijd varieert van één dag tot een heel weekend. In overleg kan het spel tot maximaal zes dagdelen gespeeld worden. Dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en hun wensen. Spelers bepalen van tevoren een persoonlijk Speldoel, dat ze middels het Spel willen bereiken. Soms gaat het om een levensvraag, waarin iemand inzicht wil verkrijgen. Het kan echter ook gaan om het bereiken van een bepaalde, gewenste situatie. De spelleider begeleidt de spelers hierbij, zodat het Speldoel zo helder mogelijk wordt geformuleerd. De spelers delen hun speldoel met elkaar, waarna het Spel kan beginnen. Binnen de groep speelt ieder zijn/haar eigen spel. Het is geen kwestie van “Ik tegen de ander”, maar van “Ik met mezelf”, ondersteund door de ander. Openheid, samenwerking en interactie worden gestimuleerd. Spelers leren zo ook van elkaar, in een sfeer van intimiteit en vertrouwen.

Op het spelbord lopen de spelers elk hun eigen Levenspad. Ze bewegen zich achtereenvolgens door vier niveaus: het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele. Op elk niveau komen zij zaken tegen die hen helpen om hun speldoel te bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verkrijgen van inzicht, het ontdekken van belemmerende patronen en/of overtuigingen en het succesvol doorbreken daarvan, het leren vertrouwen op de eigen intuïtie, het gebruiken van de eigen vrije wil, het zich bewust worden van kwaliteiten etc. Soms confronterend, soms aanmoedigend, maar altijd leidend tot persoonlijke groei. M.b.v. een scorekaart houden de spelers de voortgang van hun Spel, en daarmee hun eigen ontwikkeling, bij.

De begeleider heeft geen sturende functie in het Spel. Hij/zij zorgt voor een veilige en respectvolle omgeving en energie, geeft uitleg over de richtlijnen en mogelijkheden van het Spel, geeft regelmatig opbouwende feedback en stelt verhelderende vragen, wanneer nodig. Op deze manier zorgt hij/zij ervoor dat de spelers hun Speldoel zo optimaal mogelijk kunnen realiseren.

Kortom… het Transformatiespel is een krachtig Spel, dat je leert begrijpen hoe je vormgeeft aan de situaties in jouw leven én hoe je hier, indien gewenst, verandering in aan kunt brengen. Zodat jij de doelen die jij je stelt in je leven gemakkelijker kunt realiseren, en je potentieel kunt verwezenlijken.

Link naar positief Engelstalig krantenartikel van een aanvankelijk sceptische journaliste Jane Alexander: Krantenartikel

Agenda

  • 1-daagse transformatiespel: Geschikt voor 2 of 3 personen per spel gezien de beschikbare tijd en noodzakelijke interactie. Meerdere spellen kunnen tegelijk gespeeld worden. Elk spel heeft een eigen spelleider. Datum en locatie nader af te stemmen.
  • Geplande 1-daagse: Vrijdag 10 mei. Locatie Tilburg. Bij interesse graag contact opnemen.
  • Meerdaags transformatiespel (maximaal 6 dagdelen): Maximaal aantal spelers 6 per spel. Aantal dagdelen is mede afhankelijk van het aantal spelers. Aaneensluitende datums en locatie nader af te stemmen.
  • Transformatie-meerdaagse. Het transformatiespel vormt elke ochtend de rode draad van de transformatie-meerdaagse. De middagen en eventueel avonden kunnen in overleg ingevuld worden. Enkele mogelijkheden: combinatie met aanvullende transformatie activiteiten – gezamenlijk en/of individueel- , natuur, ontspanning en cultuur. Aaneensluitende datums en locatie nader af te stemmen.