Cursussen en workshops kunnen ook “In company” gegeven worden.

Briljant Samenwerken 

In een boeiende en interactieve workshop komen de facetten van briljant samenwerken aan bod zodat u ze direct succesvol kunt toepassen. De inhoud van de workshop is gericht op iedereen die samenwerken wil verheffen naar Briljant samenwerken: optimaal elkaar versterken door zowel de bewust aanwezige als de verborgen kwaliteiten op een prettige wijze te combineren, elkaar te laten versterken om samen verbluffend resultaten te bereiken.

Er is ook een korte versie in de vorm van een lezing van 1 a 1,5 uur. Zowel de inhoud van de workshop als van de lezing wordt op de verwachte doelgroep afgestemd. Beide zijn geschikt voor iedereen die met samenwerken te maken heeft: ondernemers, directies, leidinggevenden, projectleiders, projectteams, verkopers en inkopers. Ook geschikt voor verenigingen, maatschappen, en andere organisaties waar samenwerken essentieel is. Om het effect van te versterken kan voor elke deelnemer een exemplaar van de compacte managementroman Briljant Samenwerken opgenomen worden in onze offerte.

Getting Things Done, effectief en met plezier werken 

Het efficient en effectief organiseren van uw dagelijkse activiteiten volgens de principes van David Allen. Hoe zorg je er voor dat je op elk moment alleen dat doet wat op dat moment gedaan moet worden. Zonder afgeleid te worden door alle andere zaken die ook nog moeten…..ja, die kunnen gewoon later. Een voor een in de juiste volgorde en zonder afleiding. Dat brengt het plezier terug… en als je met plezier werkt gaat alles als vanzelf.

Succesvol projectmatig samenwerken

Het succes van een project wordt bepaald door een samenspel van factoren. De wijze van invullen en organiseren van deze factoren bepaald het succes van elk project. In een moduliar opgebouwde cursus komen alle factoren zodanig aan bod dat ze direct succesvol in de praktijk toegpast kunnen worden. Doelgroep o.a : projectorganisaties, stakeholders, stuurgroep, projectleiders, projectleden.

Een effectieve overheidsinkoop en bedrijfsvoering met de 7 C’s

  1. Centrale regiefunctie invoeren
  2. CPV-codes koppelen aan de inkoopstromen (CPV-analyse)
  3. Categoriseren met de ABCD-analyse
  4. Contracten en budgetten inventariseren en analyseren (contract- en budgetanalyse)
  5. Categoriseren met de Kraljic-matrix
  6. Capaciteit beschikbaar stellen
  7. Cashen en belonen

Het toepassen van de 7 C’s leidt tot resultaat en voordelen: doelmatiger inkopen, rechtmatigheid wordt als vanzelf gerealiseerd, duurzamere bedrijfsprocessen, een optimalisatie van de bedrijfsvoering, samenwerking tussen de  verschillende afdelingen en vaak ontstaat hierdoor budgetruimte. De Europese aanbestedingswet- en -regelgeving is nu eenmaal op de gehele inkoopstroom van toepassing  waardoor het past om hiervoor de overheidsorganisatie als een samenwerkend geheel te organiseren.
Rechtmatigheid: voldoen aan de Europese aanbestedingswet- en regelgeving. Doelmatigheid: er wordt “best value” ingekocht en interne processen zijn effectief en efficiënt

Deze cursus heeft het grootste effect als zij “In Company” gegeven wordt en ook de directie en de managementlaag deelneemt. Er is ruimte voor discussie om de inhoud direct te vertalen naar de praktijk. Graag daag ik u en uw organisatie uit om direct actie te nemen. De praktijk bewijst het, de 7 C’s werkt echt!

Eendaagse workshop Six Sigma & Supply Chain

De kwaliteit van de producten en diensten die u inkoopt wordt bepaald door de eigenschappen van het productieproces van uw leveranciers. Wilt u snel en doeltreffend inzicht krijgen hoe die kwaliteit werkelijk is? Neem dan deel aan de eendaagse workshop Six Sigma & Supply Chain. Een praktijk gerichte workshop die in samenwerking met Marcel van den Berg is ontwikkeld.